Już nie długo będzie legalna

W ostatnich latach polityka dotycząca konopi zmienia się gwałtownie w wielu miejscach na świecie. Jednak, presja ze strony Stanów Zjednoczonych na poziomie międzynarodowym ,związała ręcę” rządom krajów, w których stosunek do konopi jest dodatni i przyjazny. Mowa tu o takich państwach jak Jamajka czy Hiszpania.

Na dzień obecny presja ze strony pacjentów (Medical Cannabis Patient Coalition) oraz dodatkowo aktywistów (Americans For Safe Access) sprawiła, że Komitet Ekspertów ds. Narkotyków (ECDD) podległy podŚwiatową Organizację Zdrowia (WHO) podjął decyzję o zwołaniu nadzwyczajnej sesji w celu reklasyfikacji marihuany i usunięcia jej z listy niebezpiecznych narkotyków.

Z oficjalnego oświadczenia organizacji Americans for Safe Access:

Zalecenia ECDD odgrywają priorytetową rolę w reklasyfikacji konopi w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych (ONZ) o środkach odurzających z 1961 roku, zmienionej protokołem (UN Single Convention) w 1972 roku. Państwa zrzeszone w ONZ podpisały konwencję, którą wielu polityków uważa za przeszkodę dla reform dotyczących zastosowania konopi w medycynie na poziomie federalnym. Proces reklasyfikacji ma możliwość oznaczać podstawowe zmiany w regulacjach prawnych odnośnie konopi indyjskiej w Stanach Zjednoczonych , a oprócz tego pozostałych państwach.

Na dzień obecny Cannabis sklasyfikowany jest w Wykazie I i IV Jednolitej Konwencji ONZ. Znaczy to, że konopie są narkotykiem i nie są lekarstwem. Obowiązująca klasyfikacja została ustalona na bazie raportu stworzonego przez Komisję Zdrowia Ligi Narodów w 1935 roku. By zmienić normy, Zgromadzenie Ogólne ONZ musi posiadać rekomendację Komisji ONZ zajmującej się środkami odurzającymi (CND). UN Commission on Narcotic Drugs (CND) podejmuje decyzje o zmianach w klasyfikacji na bazie wytycznych wydanych przez ECDD.

W ECDD rozpoczęto proces przeglądu i omówienia kwestii zastosowania marihuany w medycynie. Odbędzie się to w trakcie specjalnych sesji, które mają potrwać 18 miesięcy. Komisja posiada wziąć pod uwagę nowe dane związane ze stosowaniem koncentratów z konopi indyjskiej w konkretnych przypadkach. Wstępna ocena jest pierwszym krokiem w kierunku formalnej reklasyfikacji marihuany w ramach UN Single Convention.

THC i CBD są aktualnie najprężniej badanymi aktywnymi składnikami konopi, lecz wielu naukowców uważa, że też inne kannabinoidy mogą odgrywać znaczącą rolę w medycynie. Formalne uznanie terapeutycznych właściwości konopi na poziomie ONZ powinno mieć ogromny wpływ na przyszłe dni przemysłu konopnego na całym świecie.